Veel gestelde vragen:

1. Wat is de lengte van het document?
Maximaal 15 minuten

2. Hoeveel dvd’s ontvang ik en mag ik deze kopiëren?
U ontvangt 3 dvd’s en u bent hier ook de rechthebbende eigenaar van. Het staat u dus vrij om hier mee te doen wat u wenst.

3. Hoeveel tijd neemt de vervaardiging van het document in beslag?
Voorbereiding, opname, samenstelling, montage en postproductie nemen 5 dagen in beslag.

4. Wanneer ontvang ik de dvd ?
Het document is binnen een maand klaar. In bijzondere gevallen, bijv. een zeer ernstig ziekteverloop kan productie in overleg bespoedigd worden.

5. Hoe gaat men met mijn privé materiaal om?
Op de opnamedag geeft u uw privé materiaal aan het team mee en ontvangt dit terug wanneer de dvd afgeleverd wordt. Het materiaal wordt onder strikte geheimhouding verwerkt en niet ongevraagd aan derden vertoond.