Het document

Always There, bestaat uit:
• Een basisinterview met de hoofdperso(o)n(en)
• Beeldimpressie bijzondere momenten

Basisinterview

Voor het dvd-document Always There, wordt een basisinterview afgenomen. In dit interview vertelt u aan de hand van een uitgebreide vragenlijst over de belangrijkste momenten, herinneringen uit uw leven. Het document wordt gemaakt door een ervaren programmamakers.

Beeldimpressie

De programmamaker maakt in overleg met de opdrachtgever, een beeldimpressie. Deze impressie bestaat uit opnames van de leefomgeving van de hoofdpersoon, locaties waar u een persoonlijke, emotionele binding mee heeft of misschien wel gaat krijgen. Bijvoorbeeld het schoolplein, het ouderlijk huis, de werkplek, maar misschien ook wel de plek waar u ooit oud wilt worden en een huis wilt gaan bouwen…

Reeds bestaand film -en fotomateriaal kan in het document worden verwerkt. U kunt zelf aangeven welke muziek u onder de beelden gemonteerd wilt hebben.

Het basisinterview, de beeldimpressie, privémateriaal en muziek, worden door de eindredacteur verwerkt in de eindmontage.